Aksialtrykk, brukes om det trykk som overføres i et aksiallager.