Adel forplikter, sitat fra Maximes et Réflexions (1808) av hertug G. P. M. de Lévis (1764–1830).