A-stolpe, den fremre stolpen i et bilkarosseri, festet bak skillet mellom forskjerm og fordør. Stolpen er meget kraftig og har en slik profil at den kan motstå svært store kollisjonskrefter. Midtstolpen (b-stolpe) er i moderne biler også svært kraftig og er dessuten ofte – for å kunne stå imot sidekollisjonskrefter – innfestet nede og oppe ved hjelp av tykke stålplater i ekstra høyfast kvalitet (HSLA-stål High Strength Low Alloy, mikrolegert finkornstål, se stål).