Zanzibarkanalen, strede mellom Zanzibar og fastlandet i Tanzania. Kanalen er 120 km lang og 30-40 km bred, og dypet øker fra noen titalls meter i midten til flere hundre meter ved utløpene i nord og sør.