Ytre Arna, tettsted i Bergen kommune, Hordaland, Arna bydel, ved Sørfjorden i den tidligere Arna kommune.