Indre Arna, tettsted i bydel Arna i Bergen kommune, Hordaland, innerst i Arnavågen (en arm av Sørfjorden). Innbyggertallet omfatter ogå bebyggelsen på østsiden av Arnavågen ut mot Garnestangen. Variert industri, av særlig betydning er trevare-, karosseri- og næringsmiddelindustri (bl.a. Rieber-konsernet). Gjennom tettstedet går E 16.