William Blackstone, britisk jurist, forfatter av verket Commentaries on the Laws of England (1765–68), som senere er kommet i en rekke utgaver og bearbeidelser og har hatt overordentlig stor betydning for rettsutviklingen i England og USA.