Tiltvika, naturreservat i Hamarøy kommune i Nordland, like nord for fjellrekka med blant annet Tilthornet; omfatter 2754 daa hvorav 718 daa landareal. Området er vernet for å ivareta et stort, men karrig og atypisk strandområde med det naturlig tilknyttede plante- og dyrelivet, samt en velutviklet randmorene.