Thomas Sankara, burkinsk offiser. Informasjonsminister i Øvre Volta 1980–82, deltok i militærkuppet 1982, statsminister 1983, grep selv makten i et kupp senere samme år. Omdøpte landet til Burkina Faso, og var president for dette til han selv ble drept i et nytt kupp høsten 1987.