Thomas Osborne Leeds var en engelsk politiker, og førsteminister hos Karl 2 etter Cabal-ministeriets fall i 1673. Leeds ivrig rojalist, og ville sikre den episkopale statskirkes overmakt, men var imot kongens franskvennlige politikk. Fikk 1677 gjennomført giftermålet mellom Maria og Vilhelm av Oranien. I 1679 ble han anklaget for å ha tatt imot penger fra Frankrike; Ludvig 14 hadde selv levert bevisene for å bli kvitt ham som motstander. Kongen måtte gi Leeds avskjed, og Leeds satt i Tower 1679–83. I 1688 var han med på å kalle Vilhelm av Oranien til England og var senere president for Privy Council 1688–99. Leeds' «hoffparti» kan sees som en spire til torypartiet, i kampstilling til Shaftesburys «landparti».