Thomas Newcomen, engelsk smed og ingeniør, konstruerte 1712 den første praktisk brukbare dampmaskin, en atmosfærisk dampmaskin basert på Denis Papin tanke om ved hjelp av damp å fremstille fortynnet luft i et rom. Maskinen hadde atskilt dampsylinder og kjel. Den ble brukt som pumpemaskin i engelsk gruveindustri inntil annen halvdel av 1700-tallet, da den ble avløst av James Watts forbedrede dampmaskin.