Storbritannia, i østlige England, høyderygg av kalksteinsåser som strekker seg i nord–sør-retning. Humbers munningsvik skiller de sørlige Lincoln Wolds fra de nordlige York Wolds.