Sverre Dick Henriksen, norsk lege, dr.med. 1937. Etter bakteriologisk og klinisk utdannelse i Norge, halvannet års studieopphold ved Columbia University, New York. Statens epidemilege 1949–55, professor i medisinsk mikrobiologi (bakteriologi) ved Universitetet i Oslo 1955–77. Henriksen utgav en rekke vitenskapelige arbeider.