Stenderråd, i den sveitsiske forbundsforsamling det kammer som representerer kantonene og består av to representanter fra hver, samt én fra hver halvkanton, i alt 46.