Sondre Kåfjord, norsk idrettsleder; siviløkonom. Rektor ved Distriktshøgskolen i Molde 1980–83. Banksjef i Sparebanken Romsdal 1986–90 og i Sparebanken Møre fra 1991. Opprinnelig formann i Molde Fotballklubb, senere styremedlem i Norges Fotballforbund fra 1996, president fra 2004.