SOS–International A/S, internasjonal redningsorganisasjon i København, etablert 1961. På vegne av de nordiske forsikringsselskaper bistår organisasjonen turister og andre reisende med hjemtransport ved alvorlig sykdom, skade eller dødsfall.