Søndre Strømfjord, smal fjord på vestkysten av Grønland, 66–67° n br, ca 170 km lang. Innerst ligger Søndre Strømfjord lufthavn, en tidligere amerikansk militærbase og sentrum for flytrafikken på Grønland. De mange etterlatte bygningene benyttes i dag til kursvirksomhet og turisme i det ellers svært øde landskapet nær Indlandsisen. Mellom innlandsisen og militærbasen ligger en av verdens nordligste golfbaner.