Rudsmyrhytta, speiderhytte, tidligere tømmerkoie i Vestmarka i Bærum. Rudsmyrkoia ble bygd i 1932 på Tolvmannsbonn, som er en kølabonn.