Ross Granville Harrison, amerikansk zoolog. Professor i sammenlignende anatomi og zoologi ved Yale University 1907–38. Harrison var særlig kjent for sine transplantasjonsstudier på paddelarver og påviste den store betydning slike undersøkelser har for oppklaringen av vekstproblemene. Harrison var den første som greide å få levende vevceller til å vokse og formere seg i kunstig kultur (1907). Hans arbeider har hatt meget stor betydning for utviklingen av den moderne eksperimentalbiologi.