Reader's Digest, amerikansk månedsblad, grunnlagt i New York 1922 av DeWitt Wallace (1889–1981) og has kone Lila Wallace (f. Acheson, 1890–1984), utkommer samtidig i USA og ca. 60 andre land, dessuten i blindeskrift og på lydbånd, til sammen 48 utgaver på 19 forskjellige språk. Med sine internasjonale utgaver er Reader's Digest verdens mest solgte månedsblad, med et samlet opplag på rundt 21 mill. eksemplarer (2004). Det inneholder foruten enkelte originalartikler utdrag av artikler fra andre tidsskrifter og dagspressen, samt av bøker. Bladet er preget av en optimistisk individualisme, politisk konservatisme, forsvar for amerikanske verdier som frie markedskrefter og patriotisme, mens det er mot radikalisme, feminisme, fagorganisasjoner, statlige reguleringer, skatter osv. Tidligere var det også sterkt antikommunistisk. I 1935 passerte den amerikanske utgaven 1 million i opplag, i 1994 hadde bladet solgt 10 milliarder eksemplarer og i 2005 utkom bladets utgave nr. 1000. Det amerikanske Reader's Digest har et opplag på 12,5 millioner (2004). En norsk utgave, Det Beste, har kommet ut siden 1947.