Ralph Connor, kanadisk prest og forfatter; misjonerte i noen år blant tømmerhuggere og gullgravere i Rocky Mountains og skildret pionerlivet i en rekke populære og oppbyggelige romaner, blant annet Black Rock (1898) og The Sky Pilot (1899). Mange av dem er oversatt til norsk.