Rakeie er en gravplass ved Bjørknessjøen i Nes i Akershus. Rakeie gravplass ble brukt i 1887-1927. Fredet.