Peter den eldre Vischer, tysk bronsestøper; drev verksted i Nürnberg. På grunn av det intime samarbeid han hadde først og fremst med sine sønner, har man ikke kunnet fastlegge omfanget av hans egen innsats, om den har innskrenket seg til det rent tekniske eller om han var den bestemmende, skapende kunstner. Blant de tidlige arbeider er erkebiskop Ernst av Sachsens gravmæle i Magdeburgdomen, 1495. Hovedverket er Sebaldusgraven i Nürnberg, 1519. Skrinet er utført i tysk sengotikk, men også preget av italiensk renessanse, særlig i detaljene. Han var også knyttet til Maximilians gravmæle i Innsbruck, der han utførte statuene av kongene Arthur og Theoderik (1513), hans fremste arbeider. Både til dette monument og til andre arbeider leverte Albrecht Dürer tegninger.