Oslobanken, tidligere norsk forretningsbank opprettet i 1984, sammensluttet med den norske virksomheten til den franske banken Paribas (senere BNP Paribas) i 1989. Svenska Handelsbanken overtok i 1993 store deler av Oslobanken, og det resterende ble avviklet på grunn av store tap.