Olof Hammarsten, svensk fysiolog og kjemiker. Fra 1877 professor i medisin; fra 1883 professor i medisinsk kjemi ved Universitetet i Uppsala. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911. Hans innsats innen enzymkjemien var banebrytende. Hans lærebok i fysiologisk kjemi (utgitt på tysk) ble oversatt til mange språk og kom i flere opplag.