Det totale antall muligheter publikum passerende en kommunikasjonsflate i en gjennomsnittlig uke har til å se flaten. Det enkelte individ kan ha mange muligheter til å se en bestemt kommunikasjonsflate på en uke (frekvens).