NVK, organisasjon stiftet 1952 med formål å oppspore, erverve, restaurere og bevare motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse. Arrangerer årlige stevner og konkurranser, bl.a. Automobilløbet Sandvigen–Sundvolden. Ca. 1700 medlemmer (2006). Samarbeider med Norsk Teknisk Museum og er medlem av Fédération Internationale des Voitures Anciennes (FIVA). Medlemsblad: Veteran- og Sportsbil. Se også veteranbil.