Norsk Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L, Bergen, andelslag opprettet 1964 som salgskanal for norsk fiskeolje og fiskemel. Eies av fem norske fiskemelfabrikanter. Omsetning ca. 907 mill. kr (2003).