Nordostrundingen, område på Nordøst-Grønland, flat, bredekket kyststrekning som omfatter Grønlands østligste punkt, 81° 22ʹ n.br., 11° 40ʹ v.l. Kartlagt av Danmarkekspedisjonen i 1907.