Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, senter som har ansvaret for å bygge opp kompetanse for arbeid med minoritetsspråklige elever i alle aldre fra barnehage til høyskoler, universiteter og voksenopplæringsinstitusjoner. Senteret er lokalisert ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ble opprettet 2004. Det tok opp i seg Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen (SEFS), som startet i 2000.