Mary Ann Evans, forfatteren George Eliots egentlige navn, se Eliot, George.