Martinus Willem Beijerinck, nederlandsk bakteriolog, en av bakteriologiens pionerer. Særlig kjent er Beijerinck som en av dem som først påviste et filtrerbart smittestoff, ikke synlig under mikroskop. I 1895 påbegynte han arbeidet med å studere tobakksplantens mosaikksykdom, og publiserte sine resultater i 1898. Her ga han det «usynlige» smittestoffet betegnelsen virus (av lat. 'slim, gift'). Beijerinck er videre kjent for sine studier av bakteriers betydning som nitrogenoppsamlere i belgplanters rotknoller (belgplantebakterier). Han leverte også viktige bidrag til kunnskap om bakterienes stoffskifte, særlig deres forhold overfor oksygen, over melkebakterier, jordbakterier m.m.