Lord Lieutenant, den øverste embetsmann i et engelsk grevskap. Embetet ble innstiftet under Henrik 8 på 1500-tallet. Nå har Lord Lieutenant hovedsakelig representative plikter; den virkelige myndighet ligger hos The County Council. Lord Lieutenant of Ireland var inntil 1921 den offisielle tittel for den irske visekonge som residerte i Dublin.