Khalid Salimi, født i Pakistan, norsk organisasjonsmann, bror til Fakhra Salimi. Daglig leder av Antirasistisk senter i Oslo 1983–98. Leder av stiftelsen Horisont siden 2001 og initiativtaker til Mela-festivalen i Norge, første gang avholdt 2000. Nestleder i Norsk kulturråd 1996–2004.