Katarina av Bragança var dronning av England fra 1662, datter av Johan 4 av Portugal, gift med Karl 2. Som katolikk kom hun i en vanskelig stilling og ble 1678 mistenkt for høyforræderi. Etter mannens død 1685 dro hun tilbake til Portugal 1692. Hun støttet det politiske samarbeid mellom Portugal og England som gav seg utslag i Methuentraktaten 1703.