Jon Jost, amerikansk filmregissør. Satt i fengsel 1965–67 for å ha nektet verneplikt under Vietnamkrigen, har siden gjennom sine filmer kommentert og kritisert amerikanske samfunnsforhold, med titler som Speaking Directly: Some American Notes (1973) og Last Chants for a Slow Dance (1977). All the Vermeers in New York (1990) er preget av et stilisert filmspråk og tilsynelatende improvisert dialog. Han har siden laget Sure Fire (1990) og The Bed You Sleep In (1993).