Jens Nielsen, dansk maler. Malte særlig bibelske motiver i en ekspressiv stil med kraftige fargekontraster. Mange av hans bilder er samlet i Jens Nielsens Museum i Holstebro, åpnet 1971.