Jacques Saly, fransk billedhugger, utdannet i Paris og Italia. Han er særlig kjent for ryttermonument over Frederik 5 (ferdig 1771), Amalienborg i København, som regnes som Nordens fremste ryttermonument. Av øvrige arbeider kan nevnes byster av Frederik 5, grev Moltke og C. G. Pilo. Professor og direktør (1754–71) for det nyopprettede danske kunstakademi. 1774 vendte han tilbake til Paris.