Jacob Letterstedt, svensk forretningsmann, fra 1820 bosatt i Cape Town. Han knyttet sitt navn til betydelige donasjoner, bl.a. til grunnleggelse av Letterstedtska Föreningen som har til formål å fremme fellesskapet mellom de tre nordiske riker med hensyn til industri, vitenskap og kunst. Foreningens organ er Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, utgitt siden 1878.