Inger Helene Venås, norsk politiker (KrF). Organisasjonssekretær i Kristelig Folkeparti 1994–97, generalsekretær 1997–2008.