Headstone, område i London, i kommunen Harrow nordvest for sentrum, ca. 20 000 innb. Headstone er overveiende et boligområde, utbygd som forstad mellom 1880 og 1930. Den fredede Headstone Manor, i dag kommunens historiske museum, har en historie som går tilbake til middelalderen. Husets eldste kjerne med vollgrav skriver seg fra 1300-tallet, og var en periode erkebiskopen av Canterburys residens i Middlesex. Huset er senere blitt påbygd og ombygd på 1600- og 1700-tallet. Låven fra 1506 har fungert som distriktets tiendelåve.