Norges første påviste sarup- eller systemgravanlegg fra yngre steinalders traktbegerkultur ble utgravd på Hamresanden, Kristiansand kommune, Vest-Agder i 2010. Dekket av to, tre meter med sand og grus fant arkeologer et aktivitetsområde i form av en steinsatt jordvoll som innhegnet et mindre område. Innenfor vollen fantes et intakt traktbeger og skår av flere andre.