Haakon VIIs frihetskors og Haakon VIIs frihetsmedalje, norske krigsdekorasjoner, innstiftet 18. mai 1945, og tildelt for innsats under den annen verdenskrig.