Grimstadfjorden, arm av Raunefjorden på grensen mellom bydelene Laksevåg og Ytrebygda, i Bergen kommune, Hordaland, går mot øst inn i Bergenshalvøya, 4 km lang, forbindelse med Nordåsvatnet ved Nordåsstraumen. I Grimstadfjordens nordre del ligger Marinens hovedbase Haakonsvern i Mathopen.