Giacobinidene, eller Draconidene, en meteorsverm med maksimum 9. oktober (meteorhyppighet meget variabel). Er assosiert med kometen Giacobini–Zinner. Radiasjonspunkt: α = 262°, δ = 54°.