Göran Persson 1530–68, svensk politiker, sekretær og prokurator hos Erik 14 og en av kongens fremste rådgivere. Adlet Tegel 1568. Göran ledet «Höga nämnden» som felte over 300 dødsdommer, og fikk mange motstandere. Da Erik 14 ble avsatt 1568, var det forbi med Görans maktstilling, og han ble selv dømt og henrettet.