Fladen, stor banke i Kattegat sørøst for den danske øy Læsø, med minste dybde ca. 6½ m.