Fiskebåtredernes Forbund, stiftet 1946, er det tidligere navnet på havfiskeflåtens tarifforganisasjon og faglige organisasjon. Forbundet er tilsluttet Norges Fiskarlag som gruppeorganisasjon. Fiskebåtredernes Forbund skiftet i 2013 navn til Fiskebåt.