Finis sanctificat media, hensikten helliger midlene.