Erik Christofferssøn, eldste sønn av Christoffer 2, ble valgt til hans medkonge 1321, kronet 1324.